Millor_microrelat_llibre_200_muses-Sant_Jordi_2017

Ajuda’ns a trobar el millor microrelat de les «200 muses»!

Millor_microrelat_llibre_200_muses-Sant_Jordi_2017

 

Bases legals

1.- Objecte del concurs
Aquest concurs està organitzat per Teresa Saborit i es realitzarà entre tots els usuaris que participin al concurs per optar a 3 lots especials Sant Jordi 2017 de les «200 muses» que se sortejarà entre tots els participants.

2.- Àmbit del concurs
El següent concurs es durà a terme a Facebook i al blog «La Llibreta Vermella» entre tots els que hagin seguit correctament les instruccions per participar-hi. Només s’hi pot participar des de l’Estat espanyol.

3.- Durada del concurs
La participació en aquest concurs s’iniciarà el 19 de març del 2017 i finalitzarà el 7 d’abril del 2017 a la mitjanit. No s’admetran participacions fora d’aquest termini. El sorteig es realitzarà el 9 d’abril del 2017 en directe per FaceTime des de la pàgina de Facebook del llibre de les «200 muses» (https://www.facebook.com/llibre200muses.TeresaSaborit).

4.- Requisits i dinàmica de participació
Entraran en el concurs totes les persones físiques que:
4.a) Etapa 1 – 1a Semifinal (del 19 al 25 de març del 2017) – Deixin un comentari al post de Facebook o del blog de «La Llibreta Vermella» habilitats a l’efecte per votar per aquell microrelat del llibre de les «200 muses» que els agradi més d’entre els 5 microrelats proposats.
4.b) Etapa 2 – 2a Semifinal (del 26 de març a l’1 d’abril del 2017) – Deixin un comentari al post de Facebook o del blog de «La Llibreta Vermella» habilitats a l’efecte per votar per aquell microrelat del llibre de les «200 muses» que els agradi més d’entre els 5 microrelats proposats.
4.c) Etapa 3 – Final (del 2 al 8 d’abril del 2017) – Deixin un comentari al post de Facebook o del blog de «La Llibreta Vermella» habilitats a l’efecte per votar per aquell microrelat del llibre de les «200 muses» que els agradi més d’entre els 2 microrelats proposats (guanyadors de cadascuna de les semifinals).
4.d) En cada etapa es podrà votar per un únic microrelat i cada participant rebrà 1 participació pel sorteig per cada etapa en la que voti. Cada participant podrà acumular un màxim de 3 participacions pel sorteig.

5.- Premi
Se sortejarà 3 lots especials Sant Jordi 2017 de les «200 muses» entre tots els participants. Cada participant podrà guanyar com a màxim 1 dels lots. Els premis continguts en aquesta promoció en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració, compensació en metàl·lic o cessió a petició dels guanyadors, ni totalment ni parcial.

6.- Assignació de premis
Els lots especials Sant Jordi 2017 de les «200 muses» se sortejaran entre els participants mitjançant una tria aleatòria de la web random.org. El sorteig es realitzarà en directe per FaceTime el diumenge 9 d’abril del 2017 des de la pàgina de Facebook del llibre de les «200 muses» (https://www.facebook.com/llibre200muses.TeresaSaborit) i els noms dels guanyadors es publicaran al blog www.lallibretavermella.cat. S’informarà als guanyadors que han guanyat mitjançant un comentari a un dels seus vots, demanant-los que enviïn un correu electrònic amb les seves dades a teresa.saborit@lallibretavermella.cat. Passada una setmana des del sorteig, si els guanyadors no s’han posat en contacte amb els organitzadors perdran la seva condició de guanyadors.

7.- Protecció de dades de caràcter personal
La participació en el present concurs implica la recollida de les dades necessàries per gestionar aquesta participació (nom, cognoms i e-mail). Aquestes dades seran utilitzades únicament amb la finalitat de gestionar la participació en el concurs i el posterior enviament dels premis als guanyadors. Els participants podran exercir els seus drets d’accés, modificació, oposició i rectificació remetent un correu electrònic a teresa.saborit@lallibretavermella.cat.

8.- Cessió de drets
Tenint en compte la finalitat promocional d’aquest concurs, els guanyadors accepten expressament, pel simple fet de participar, que el seu nom i la seva imatge puguin ser utilitzats per informar sobre el resultat d’aquest concurs.

9.- Limitació de responsabilitat
Els organitzadors es reserven el dret d’interrompre en qualsevol moment l’accés o continuïtat del concurs, ja sigui amb caràcter temporal o definitiu, per motius de seguretat, de reestructuració o interrupció dels serveis informàtics, o qualsevol altra causa que així ho aconselli, sense que d’això es derivin responsabilitats per als organitzadors ni dret a indemnitzacions.

10.- Dipòsit de les bases
Les bases es poden consultar aquí: www.lallibretavermella.cat/200muses-SantJordi2017

11.- Altres condicions.
1. La participació en el concurs suposa la plena i total acceptació de les bases descrites en aquest document per part dels participants. 2. Davant possibles dubtes en la interpretació de les bases prevaldrà el criteri dels organitzadors. El compliment de les bases està regit per la legislació espanyola. 3. Qualsevol manifestació de no acceptació de les bases suposarà l’exclusió del participant. 4. Els organitzadors es reserven el dret d’excloure els participants que, per la seva conducta, interfereixin en el bon funcionament del concurs. 5. Facebook no patrocina ni administra de cap manera aquesta promoció, ni hi està associat.

Llibre-Els_llops_ja_no_viuen_als_boscos-Premi_7_lletres-Teresa_Saborit-Sant_Jordi_2017-Participa

Vols guanyar un exemplar dedicat d’«Els llops ja no viuen als boscos»? Participa al concurs #hevistunllop!

 

 

Bases legals concurs #hevistunllop

1.- Objecte del concurs
Aquest concurs està organitzat per Teresa Saborit i es realitzarà entre tots els usuaris que participin al concurs #hevistunllop per optar a un dels 3 exemplars d’«Els llops ja no viuen als boscos», dedicats per l’autora, que se sortejaran entre tots els participants (cada participant podrà guanyar com a màxim 1 exemplar).

2.- Àmbit del concurs
El següent concurs es durà a terme a Facebook, Instagram i Twitter entre tots els que hagin seguit correctament les instruccions per participar-hi. Només s’hi pot participar des de l’Estat espanyol.

3.- Durada del concurs
La participació en aquest concurs s’iniciarà el 12 de març del 2017 i finalitzarà el 31 de març del 2017 a la mitjanit. No s’admetran participacions fora d’aquest termini ni imatges que hagin estat publicades amb anterioritat a la data d’inici del concurs. El sorteig es realitzarà el 2 d’abril del 2017 en directe per FaceTime des de la pàgina de Facebook d’«Els llops ja no viuen als boscos» (https://www.facebook.com/elsllopsjanoviuenalsboscos.TeresaSaborit).

4.- Requisits i dinàmica de participació
Entraran en el concurs totes les persones físiques que:
4.a) Facebook – Publiquin al seu perfil de Facebook, en un post «públic», una fotografia o una il·lustració feta per ells en les quals aparegui un llop (una fotografia de la portada del llibre també serà tinguda com a vàlida), utilitzin les etiquetes #hevistunllop #elsllopsjanoviuenalsboscos i mencionin a @Teresa Saborit.
4.b) Instagram – Publiquin al seu perfil d’Instagram una fotografia o una il·lustració feta per ells en les quals aparegui un llop (una fotografia de la portada del llibre també serà tinguda com a vàlida), utilitzin les etiquetes #hevistunllop #elsllopsjanoviuenalsboscos i mencionin a @TereSM_. Els participants han de tenir un perfil públic perquè tothom pugui visualitzar les imatges presentades.
4.c) Twitter – Publiquin al seu perfil de Twitter una fotografia o una il·lustració feta per ells en les quals aparegui un llop (una fotografia de la portada del llibre també serà tinguda com a vàlida), utilitzin les etiquetes #hevistunllop #elsllopsjanoviuenalsboscos i mencionin a @TereSM_. Els participants han de tenir un perfil públic perquè tothom pugui visualitzar les imatges presentades.
4.d) Cada participant rebrà 1 participació pel sorteig per cada imatge diferent que enviï (si envia una mateixa imatge des de més d’una xarxa social, comptarà com a una única participació). Els participants han de presentar imatges d’autoria pròpia. Els participants es responsabilitzen que no hi ha drets de terceres persones sobre l’obra presentada i seran els únics responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi. Els participants eximeixen expressament l’organització de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol transgressió de la legislació vigent en què poguessin incórrer i accepten que l’organització pugui fer difusió de les imatges rebudes amb les referències adients a la seva autoria.

5.- Premi
Se sortejaran 3 exemplars d’«Els llops ja no viuen als boscos», dedicats per l’autora, entre tots els participants. Cada participant podrà guanyar com a màxim 1 exemplar. Els premis continguts en aquesta promoció en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració, compensació en metàl·lic o cessió a petició dels guanyadors, ni totalment ni parcial.

6.- Assignació de premis
Els 3 exemplars d’«Els llops ja no viuen als boscos», dedicats per l’autora, se sortejaran entre els participants mitjançant una tria aleatòria de la web random.org. El sorteig es realitzarà en directe per Facetime el diumenge 2 d’abril del 2017 des de la pàgina de Facebook d’«Els llops ja no viuen als boscos» (https://www.facebook.com/elsllopsjanoviuenalsboscos.TeresaSaborit) i els noms dels guanyadors es publicaran al blog www.lallibretavermella.cat. S’informarà als guanyadors que han guanyat mitjançant un comentari a les seves imatges, demanant-los que enviïn un correu electrònic amb les seves dades a teresa.saborit@lallibretavermella.cat. Passada una setmana des del sorteig, si els guanyadors no es posen en contacte amb els organitzadors perdran la seva condició de guanyadors.

7.- Protecció de dades de caràcter personal
La participació en el present concurs implica la recollida de les dades necessàries per gestionar aquesta participació (nom, cognoms i e-mail). Aquestes dades seran utilitzades únicament amb la finalitat de gestionar la participació en el concurs i el posterior enviament dels premis als guanyadors. Els participants podran exercir els seus drets d’accés, modificació, oposició i rectificació remetent un correu electrònic a teresa.saborit@lallibretavermella.cat.

8.- Cessió de drets
Tenint en compte la finalitat promocional d’aquest concurs, els guanyadors accepten expressament, pel simple fet de participar, que el seu nom i la seva imatge puguin ser utilitzats per informar sobre el resultat d’aquest concurs. Tots els participants accepten que les imatges presentades a concurs puguin ser utilitzades lliurement pels organitzadors en les seves pàgines web i xarxes socials, així com en altres publicacions, tant online com offline, mencionant-ne sempre l’autoria.

9.- Limitació de responsabilitat
Els organitzadors es reserven el dret d’interrompre en qualsevol moment l’accés o continuïtat del concurs, ja sigui amb caràcter temporal o definitiu, per motius de seguretat, de reestructuració o interrupció dels serveis informàtics, o qualsevol altra causa que així ho aconselli, sense que d’això es derivin responsabilitats per als organitzadors ni dret a indemnitzacions.

10.- Dipòsit de les bases
Les bases es poden consultar aquí: www.lallibretavermella.cat/elsllopsjanoviuenalsboscos-SantJordi2017

11.- Altres condicions.
1. La participació en el concurs suposa la plena i total acceptació de les bases descrites en aquest document per part dels participants. 2. Davant possibles dubtes en la interpretació de les bases prevaldrà el criteri dels organitzadors. El compliment de les bases està regit per la legislació espanyola. 3. Qualsevol manifestació de no acceptació de les bases suposarà l’exclusió del participant. 4. Els organitzadors es reserven el dret d’excloure els participants que, per la seva conducta, interfereixin en el bon funcionament del concurs. 5. Ni Facebook ni Instagram ni Twitter no patrocinen ni administren de cap manera aquesta promoció, ni hi estan associats.

 

Llibre-Els_llops_ja_no_viuen_als_boscos-Premi_7_lletres-Teresa_Saborit-Sant_Jordi_2017-Participa

llibre-els_llops_ja_no_viuen_als_boscos-premi_7_lletres-teresa_saborit-trivial-postals_nadal

Jocs, regals i un munt de sorpreses!

llibre-els_llops_ja_no_viuen_als_boscos-premi_7_lletres-teresa_saborit-trivial-postals_nadal

 

— Ho has sentit a dir? Diuen que la presentació de demà del booktrailer d’«Els llops ja no viuen als boscos» serà una gran festa!

— Què dius ara?

— Que sí, que sí: una gran festa! Hi haurà jocs, regals… I un munt de sorpreses!

— I el booktrailer?

— També. Deixaràs que t’ho expliquin? ;)

 

Demà dijous 24 de novembre, a partir de les 6 de la tarda, entra al Facebook i assisteix en directe a la presentació oficial del booktrailer d’«Els llops ja no viuen als boscos»: https://www.facebook.com/events/315864552133933

Sí, sí, ho has llegit bé: a Facebook, perquè hi puguis assistir des de qualsevol lloc del món!

Resposta massiva al booktour: ampliació de parades!

20161109-booktour-els_llops_ja_no_viuen_als_boscos-premi_7_lletres-teresa_saborit-recerca_7_lectors-segona_ronda

 

Per a tots aquells que estàveu pensant d’apuntar-vos al booktour d’«Els llops ja no viuen als boscos», però encara no ho havíeu fet, tinc una mala notícia i una bona notícia. La mala notícia és que totes les places del booktour ja estan cobertes (gràcies, gràcies, gràcies!). La bona és que, davant de l’allau de bones respostes que he rebut, he decidit ampliar el nombre de places i passar de 7 a 14!

Les noves dates que s’incorporen al booktour són: 30/11, 14/12, 20/12, 27/12, 28/12, 29/12 i 04/01.

Ara sí, improrrogable! Quan s’acabin aquestes noves dates ja no hi haurà noves oportunitats per apuntar-se. Si voleu participar en el booktour, si voleu ser un dels primers a llegir un dels contes d’«Els llops ja no viuen als boscos», afanyeu-vos abans no volin les últimes places disponibles:

1) Us enviaré a casa, imprès en paper, un dels contes que formen part del llibre (podreu llegir-lo abans que arribi a les llibreries!).

2) Una vegada hagueu llegit el conte n’haureu de publicar una ressenya al vostre blog (si no teniu blog, podeu participar-hi publicant un post públic al Facebook ;)).

3) L’únic que heu de decidir és quin dia publicareu la ressenya! Envieu-me un correu a teresa.saborit@lallibretavermella.cat i us diré quins dies queden disponibles :D

 

20161109-booktour-els_llops_ja_no_viuen_als_boscos-premi_7_lletres-teresa_saborit-recerca_7_lectors-calendari-segona_ronda

 

MOLT IMPORTANT! Si us comprometeu a publicar una ressenya en una data, és molt important que publiqueu la ressenya en aquella DATA per no trencar la cadena. Ni abans ni després: AQUELL dia (hehe).

Espero amb candeletes llegir les vostres opinions sobre el llibre. Feliç dimecres!

20161106-booktour-els_llops_ja_no_viuen_als_boscos-premi_7_lletres-teresa_saborit-recerca_7_lectors

Premi 7lletres – Necessito 7 lectors!

20161106-booktour-els_llops_ja_no_viuen_als_boscos-premi_7_lletres-teresa_saborit-recerca_7_lectors

 

És novembre! Novembre, novembre, novembre… Us ho podeu creure?! Novembre: «No-vem-bre»! Sabeu què significa? Significa que el llibre amb el que vaig guanyar el premi 7lletres està a punt de veure la llum!

Si tot va bé, «Els llops ja no viuen als boscos» arribarà a les llibreries a finals de mes. Sí, sí, ho heu llegit bé: a finals d’AQUEST mes! Estic tan il·lusionada que he decidit organitzar un booktour per donar-li la benvinguda. Us hi apunteu? ;)

 • Què és un «booktour»? Un booktour és un llibre que se’n va de viatge per la blogosfera. Durant un període de temps determinat, i seguint un calendari predefinit, el llibre fa parada en diversos blogs a on cada blocaire publica, el dia que li ha estat assignat, una ressenya sobre el llibre en qüestió. En el nostre cas, en lloc de parlar del llibre en general, en cada parada es parlarà d’un dels relats que formen el recull de relats.
 • Quantes parades tindrà el booktour d’«Els llops ja no viuen als boscos»? Com no podia ser d’altra manera, tractant-se del llibre guanyador del premi 7lletres, el booktour tindrà 7 parades:
  1) dimarts 29 de novembre
  2) dijous 1 de desembre
  3) dilluns 5 de desembre
  4) dimarts 13 de desembre
  5) dijous 15 de desembre
  6) dilluns 19 de desembre
  7) dimecres 21 de desembre
 • Vols ser un del 7 lectors oficials del booktour? Envia’m un correu electrònic a teresa.saborit@lallibretavermella.cat dient-me qui ets, quin és el teu blog i en quina de les 7 dates proposades t’aniria bé de participar en el booktour. Si la data que has escollit encara està lliure, t’enviaré un correu de confirmació i ja seràs un lector oficial del booktour: t’enviaré per correu una còpia impresa d’UN dels set relats que formen part del llibre (abans fins i tot que el llibre arribi a les llibreries!) i aquest serà el relat que hauràs de ressenyar el dia que el booktour faci parada a casa teva :D
 • És obligatori tenir un blog per participar al booktour? Per participar al booktour és necessari que les ressenyes es publiquin en algun lloc de la xarxa a on tothom pugui llegir-les. Si no tens blog, però tot i així vols participar en el booktour, podràs fer-ho sempre i quan proposis alguna alternativa que et permeti complir amb aquest requisit ;)
 • MOLT IMPORTANT! Si et compromets a publicar una ressenya en una data, és molt important que publiquis la ressenya en aquella DATA per no trencar la cadena. Ni abans ni després: AQUELL dia (hehe).

 

20161106-booktour-els_llops_ja_no_viuen_als_boscos-premi_7_lletres-teresa_saborit-recerca_7_lectors-calendari

 

Tens més dubtes? Envia’m un comentari. Vols ser un dels 7 lectors oficials del booktour? Envia’m un correu electrònic a teresa.saborit@lallibretavermella.cat!

20160828-La_llibreta_vermella_boligraf_verd_platja_transmedia-TV3-Estiu-Teresa_Saborit

La llibreta vermella, el bolígraf verd i la platja transmèdia a TV3

20160828-La_llibreta_vermella_boligraf_verd_platja_transmedia-TV3-Estiu-Teresa_Saborit

 

Què pot passar si vas a la platja amb un bolígraf verd i una llibreta vermella? Et pot passar que el bolígraf es negui escriure, que s’aliï amb la llibreta per iniciar una revolta i que, en lloc de treballar en la novel·la que tenies en ment, acabin els dos convertits en protagonistes d’un projecte transmèdia que viatgi per Instagram, Twitter, Facebook,… I arribi fins i tot a la televisió! (efectes secundaris de viatjar en companyia d’éssers inanimats que tenen idees de bombera encara més esbojarrades que una servidora).

Els dos rebels van començar entretenint-se amb l’escuma del mar, amb un #tweetrelat a Instagram i a Twitter que a Facebook es va convertir en un relat a vuit mans conjurador de secrets ocults en platges impossibles de subornar (gràcies Jesus, Lídia, Jorge i Farners per multiplicar els amagatalls!)

 

https://twitter.com/TereSM_/status/764916524427669505

 

Després de la foto fixa, van arribar les onades en moviment, amb un #tweetrelat a Instagram i a Twitter que al Facebook es va omplir de missatges de déus antics (gràcies Quim!) i de carícies amb tacte de seda (gràcies Ester!).

 

https://twitter.com/TereSM_/status/765903973605838848

 

Més tard van descobrir una ombra misteriosa, enfront d’un espill d’aigua salina, amb un #tweetrelat a Instagram i a Twitter que una vegada més el Facebook va multiplicar omplint-lo de pintes de sorra i de paisatges incomprensibles resguardats en les profunditats del mar (gràcies Roser i Ramon).

 

https://twitter.com/TereSM_/status/766695266053414917

 

I per últim? Un para-sol, convertit en #tweetrelat a Instagram i a Twitter que al Facebook el vent va fer volar fins a un ós blau que el va trobar confós al mig de la selva (o era Balú, Ramon? ;) ).

 

https://twitter.com/TereSM_/status/768087715418103808

 

Tenien escuma de mar, onades i platja, fins i tot tenien un para-sol! Què van decidir fer els dos bergants amb aquest escenari? Preparar la seva aparició estel·lar.

El bolígraf verd i la llibreta vermella van cercar un tercer aliat (la càmera de vídeo del meu mòbil) i, sense cap mena de pudor, van decidir filmar-se prenent el sol i enviar el vídeo a TV3 (gravació que es podria titular «fins a on poden arribar un bolígraf i una llibreta quan estan gelosos de l’atenció que estàs donant a la novel·la que tens entre mans i s’alien en contra de la teva voluntat perquè no escriguis ni una mísera paraula en tota la tarda»).

 

 

No contents amb la seva gesta, els dos rebels van decidir continuar posant a prova la seva sort (i la meva paciència) iniciant un tour cibernàutic.

Primer a Twitter. Al principi amb un curt anunci: «La llibreta vermella que va anar a la platja… I va acabar a la tele!». Després improvisant un #tweetrelat: «Escriure arran de mar / amb ànima de lletres / i paper de sorra #tweetrelat». I finalment excedint el límit dels 140 caràcters i convidant els lectors a descobrir la història completa en format transmèdia: «La llibreta que va acabar televisada #tweetrelat #transmedia».

Així és com el bolígraf verd i la llibreta vermella van abandonar el Twitter per fer el salt a l’Instagram: «Si t’acostes t’explicaré, la història mai contada, de la llibreta vermella que un dia (…)». I d’allí, en un últim acte de desafiament, van decidir tornar al Facebook per explicar fins l’últim detall de les seves peripècies: primer compartint les seves desventures amb un flotador «fàcilment transportable» (Salvador, millor no tenir-te mai en un judici com advocat defensor de la part contrària, hehe) i finalment explicant el motiu del color vermell de la llibreta davant de desenes de testimonis (gràcies Lídia i Dolors :D)

 

https://twitter.com/TereSM_/status/768882339619467264

 

Com heu pogut comprovar, la cara dura d’aquests dos traïdors no té fi.

Farta que es neguin a treballar segons les meves directrius, he decidit que seria jo qui escriuria, en aquest blog, l’últim fragment de la seva revolta transmèdia. He compartit amb vosaltres la història completa perquè fóssiu testimonis de les seves «gestes» i ara, sabent com sé que tots esteu de part meva, puc per fi comunicar als dos protagonistes el que missatge que fa una setmana que em deleixo per transmetre’ls:

—Busqueu-vos algú altre que us aguanti!

I fins aquí la història del bolígraf verd i de la llibreta vermella que, per no voler treballar en el bon fi d’una novel·la, van acabar engrossint el nombre d’inscrits a la llista de l’INEM.

 

PD. ¿Algú coneix una llibreta i un bolígrafs desocupats que tinguin ganes de treballar en una novel·la extraordinària que tinc desplegada sobre l’escriptori? A ser possible, que el bolígraf sigui vermell… I la llibreta verda ;)

20160621-Festival_EVA_Gurb_Osona-Teresa_Saborit-Espectacle_escriptura_en_directe-Tres_muses-Proposta_3

Festival EVA a Gurb 2016 – «El País dels Nasciturus» (proposta 3)

20160621-Festival_EVA_Gurb_Osona-Teresa_Saborit-Espectacle_escriptura_en_directe-Tres_muses-Proposta_3

 

Tercera i última entrega dels textos que vaig escriure en directe durant l’espectacle «Inspirats, escrits i transformats» al Festival EVA de Gurb el passat 5 de juny.

L’objectiu de l’espectacle: amb només 90 minuts escriure 3 textos (partint de les propostes fetes pel públic) i a continuació llegir-los en veu alta en una lectura que havia de durar 15 minuts. Si voleu rellegir els dos primers textos que vaig improvisar, feu clic als enllaços que trobareu a continuació: «Estiu fugitiu» i «L’home que sempre tenia pressa».

L’últim microrelat que vaig escriure està inspirat per les paraules que va proposar l’Adela: «gat», «amic» i «camí». Partint de la seva inspiració se’m va acudir una història que parla sobre l’imaginari país dels «Nasciturus», el país dels nens que encara no han nascut. Espero que gaudiu de la lectura! ;)

 
«El País dels Nasciturus

Tothom ho sap, però tothom ho ha oblidat. Al cel, a tocar del sol, en un lloc que no pot ser vist amb cap telescopi, hi ha un lloc a on viuen els nens que encara no han nascut: és el País dels Nasciturus. El País dels Nasciturus és un racó de cel màgic i fabulós, un racó de núvols de sucre a on hi plouen caramels tres vegades al dia i a on hi ha tots els jocs que que es puguin imaginar: gronxadors, tobogans, bancs de sorra per fer-hi castells,…

Els nens que han de néixer viuen al País dels Nasciturus fins que les cigonyes els vénen a buscar per portar-los a la Terra. A la Terra hi viuen els pares, els pares que tothom sap que són fabulosos perquè, tots els nens que hi han anat, s’hi han quedat a viure per sempre. Tots els nens esperen amb delit l’arribada de les cigonyes i tots tenen dret a formular tres desitjos sobre la vida que volen tenir en néixer.

Al país dels Nasciturs una vegada hi vivia un nen que encara no havia nascut que tenia molt clar quins eren els seus desitjos: volia que els seus pares li diguessin Eduard, que tinguessin un gat flonjo com una cua de conill i que visquessin al costat d’una plaça a on hi passés molta i molta gent. Tenia ganes de fer un munt d’amics!

Un dia, una de les cigonyes va anar a buscar el nen que encara no havia nascut. «Hem trobat el que vas demanar! — li va dir —. Puja a la meva esquena i et portaré a la Terra.» El nen que encara no havia nascut va pujar a l’esquena de la cigonya i van volar fins a un hospital d’un poble que estava situat al centre d’una plana immensa plena de camps de conreu, a l’ombra d’una muntanya amb una creu al cim.

Els pares van fer salts d’alegria en veure la cigonya i van córrer a agafar el nen. El nen es va veure embolcallat pel seu escalf i va somriure feliç com un gínjol: s’hi estava tan bé, entre aquells braços!

— Mira que n’és de bonic! — va dir el pare —. L’Albert és el nen més bonic de tot l’univers!

«Albert? — va pensar el nen —. Però si jo havia demanat que em diguessin Eduard.»

— Segur que amb el Piu Piu es portaran molt bé — va dir la mare —. El canari es passarà el dia cantant-li cançons de bressol!

«Canari?! — va pensar el nen encara més espantat —. Però jo havia demanat un gat!»

— Vindrà tota la Plana a conèixer-lo! — va afegir el pare —. Encara que hagin de fer tres hores per camins de carro.

«Camins de carro?!! — va xisclar amb el pensament el nen —. Però… I la meva plaça?!»

El nen va començar a plorar i es va girar cap a la cigonya i, amb un llenguatge que només les cigonyes i els nens poden entendre, li va dir suplicar que se l’entornés. Aquells no eren els pares que ell havia demanat!

La cigonya va revisar l’expedient i es va disculpar de seguida: tenien tanta i tanta feina, que havien traspaperat el seu expedient i l’havien portat fins a uns pares que no eren! El tornaria de seguida la país dels Nasciturus, esborrarien la memòria dels pares i allà no hauria passat res. La cigonya estava a punt de recollir-lo quan la mare, que no entenia el llenguatge que només poden entendre les cigonyes i els nens, va agafar el nen primer. La mare es va acostar el nen al pit i el nen, en sentir l’escalfor, va començar a xuclar… I va deixar de plorar. Quan la cigonya va batre les ales per endur-se’l, el nen la va apartar amb un cop de mà. Potser no es diria Eduard, ni tindria un gat, ni viuria al costat d’una plaça, però… A vegades, el que de debò volem, no ho hem desitjat mai perquè no sabíem que existia.

La cigonya se’n va anar i el nen es va quedar amb els seus nous pares i, com tots els nens un cop nascuts, va oblidar que, una vegada, havia viscut al País dels Nasciturus, en un racó del cel, a tocar del sol, que no pot ser vist amb cap telescopi.»

 
[Nota: Avui és el primer dia d’estiu i aquest és l’últim text de «Dimarts de Carnaval» de la temporada. Molt bones vacances a tots!]

20160614-Festival_EVA_Gurb_Osona-Teresa_Saborit-Espectacle_escriptura_en_directe-Tres_muses-Proposta_2

Festival EVA a Gurb 2016 – «L’home que sempre tenia pressa» (proposta 2)

20160614-Festival_EVA_Gurb_Osona-Teresa_Saborit-Espectacle_escriptura_en_directe-Tres_muses-Proposta_2

 

Continuo amb la publicació dels textos que vaig escriure en directe durant l’espectacle «Inspirats, escrits i transformats» dels Festival EVA a Gurb el passat 5 de juny. Si voleu recordar el funcionament de l’espectacle i rellegir el primer dels textos, podeu fer clic aquí: «Festival EVA a Gurb 2016 – “Estiu fugitiu” (proposta 1)».

El segon microrelat que vaig escriure està inspirat per tres paraules que va proposar l’Arnau. Bé… Per dues paraules «normals» i per una paraulota: «hola», «mare» i… «Esternoclidomastoïdal». Si ja costa d’escriure, imagineu-vos haver-ho de llegir en veu alta! (hehe) Què hauríeu escrit vosaltres? A mi se’m va acudir la següent història: espero que gaudiu de la lectura ;)

 

«L’home que sempre tenia pressa

L’home va entrar a la consulta del metge. No era un home normal: era un home que sempre tenia pressa. Un home que tenia tanta pressa que, encara no havia entrat en un lloc, que ja volia ser-ne fora, encara no havia arribat que ja se’n volia anar. Un home que tenia tanta pressa que era incapaç d’estar-se assegut enlloc, tenia tanta i tanta pressa que fins i tot havia après a dormir a peu dret!

— Hola, bon dia — va dir el metge —. Què…?

— Em fa mal el coll — el va tallar l’home que sempre tenia pressa —. Doni’m una pastilla que me n’he d’anar corrents.

— Ui, no, primer l’hauré de revisar — va respondre el metge assenyalant la llitera que tenia a la seva consulta.

L’home que sempre tenia pressa es va estirar a la llitera, però com que era incapaç d’estar-se quiet, mentre el metge el revisava ell anava fent puntades de peu en l’aire i, tan aviat com el metge va allunyar les mans del seu coll, va saltar de la llitera i va començar a córrer d’una punta a l’altra de la consulta per recuperar el temps perdut.

— Ara ja em pot donar la pastilla? — va preguntar esbufegant l’home que sempre tenia pressa.

— Em sap greu, però li haurem de fer més proves — va respondre el metge —. Té l’esternoclidomastoïdal inflamat i això pot ser degut a multitud de causes, des que sense voler s’hagi empassat una mosca, que ara estigui fent voltes a la seva gola, fins a que un nan dels somnis s’hagi quedat atrapat al seu interior mentre vostè dormia i ara no sàpiga com sortir-ne. Ha tingut algun malson darrerement?

— Però… Jo no puc perdre el temps em proves! Jo necessito una solució!

— Bé… — va dir el metge —. Podríem fer una operació d’urgència, però…

— Faré el que sigui! — va exclamar l’home que sempre tenia pressa.

— D’acord — va respondre el metge —. Necessito que s’estigui quiet, molt i molt quiet. Li posaré unes pinces per la boca i trauré el que tingui encallat a dins del coll.

L’home que sempre tenia pressa es va asseure a la cadira perquè el metge l’operés, però encara no havien passat dos segons quan les seves cames li van fer fer un bot i va saltar de la cadira.

— Li he dit que s’ha d’estar quiet! — el va renyar el metge —. No m’ha dit que vol que vagi ràpid? Si no em deixa treballar, no acabarem mai.

L’home que sempre tenia pressa es va tornar a asseure. Aquesta vegada, però, abans que pogués tornar a saltar, el metge el va lligar a la cadira amb centenars de metres de benes que tenia a la consulta: el va lligar dels turmells, dels canells, de les espatlles, del clatell, del cul,… Quan el metge va estar segur que no es mouria, va tornar-li a obrir la boca, va ficar les pinces i amb molt i molt i molt de compte en va treure un rellotge de paret enorme, tan enorme que el metge va necessitar l’ajuda de tres infermers per treure’l de la gola de l’home i posar-lo a sobre la taula de la consulta.

— Vet aquí la causa de la inflamació — va exclamar el metge victoriós —. Vet aquí la mare de tots els mals: el tic-tac d’aquest rellotge de paret.

L’home que sempre tenia pressa no va respondre. Alliberat del pes del temps, s’havia quedat adormit amb la boca oberta sobre la cadira de la consulta. El metge s’hi va acostar i li va tancar els llavis: l’últim que necessitaven era que li entrés un altre rellotge i li tornessin totes les presses del món.»

 

[Nota: La setmana que ve publicaré l’últim text que vaig escriure en directe durant el festival, en aquest cas inspirat per la proposta de l’Adela: «gat», «amic» i «camí». Quin text hauríeu inventat vosaltres? D’aquí a 7 dies descobrireu quina història vaig escriure jo ;) Ens llegim!]

20160607-Festival_EVA_Gurb_Osona-Teresa_Saborit-Espectacle_escriptura_en_directe-Tres_muses-Proposta_1

Festival EVA a Gurb 2016 – «Estiu fugitiu» (proposta 1)

20160607-Festival_EVA_Gurb_Osona-Teresa_Saborit-Espectacle_escriptura_en_directe-Tres_muses-Proposta_1

 

La 12a edició del Festival EVA de narració oral ja està en marxa! Es va inaugurar el passat diumenge a Gurb, continua aquest cap de setmana al Penedès i acabarà al Pradell a principis de juliol. Tal i com us vaig avançar, vaig tenir l’honor de poder participar en dos espectacles al festival de Gurb: al matí al «Fòrum obert: tu mateix!» i a la tarda en un espectacle d’escriptura en directe «Inspirats, escrits i transformats».

L’espectacle d’escriptura en directe va tenir dues parts:

– La primera va començar a les 6 de la tarda: vam repartir butlletes entre el públic perquè tothom qui ho volgués pogués proposar 3 paraules, vam posar totes les butlletes a dins d’una urna i una mà innocent va seleccionar 3 propostes.

– La segona part va començar a continuació: amb només 90 minuts vaig haver d’escriure 3 textos partint de les paraules proposades en les butlletes seleccionades i, a continuació, llegir-los en veu alta davant del públic del festival en una lectura que havia de durar uns 15 minuts.

Encara que sembli impossible… Vaig assolir l’objectiu! I estic tan contenta d’haver superat el repte amb èxit que durant les pròximes setmanes compartiré amb tots vosaltres els tres textos que vaig escriure ;)

El microrelat que us porto avui és el primer que vaig llegir el dia del festival i està inspirat per les paraules que va proposar l’Elna i que podeu veure a la fotografia: «estiu», «festa» i «vermell». Espero que gaudiu de la lectura!

 

«Estiu fugitiu

Ho heu vist? No? No ho heu vist? S’ha acabat l’estiu! Sí, sí: com ho sentiu. Mentre vosaltres estàveu entretinguts escoltant contes, l’estiu ha tret el nas, ha vist que tots estàveu distrets i se n’ha anat corrents. No ha esperat ni a sant Joan per arrencar a córrer!

L’heu d’entendre, pobret. La seva feina és molt i molt dura. Si plou: la gent es queixa perquè no pot anar a la platja. Si fa sol: la gent es queixa perquè augmenta el risc d’incendis. Si es fa de nit: la gent es queixa perquè els dies són massa curts. «Per què el temps corre tant ràpid els dies de festa?» pregunten exasperats.

No us penseu que les estacions de l’any puguin fer el què vulguin. No, no: no és això. Han de fitxar a l’entrada i a la sortida, com tots els treballadors del món. L’estiu sap molt bé que hi ha unes normes que ha de complir, per això ha vingut a fer acte de presència. No l’heu vist? Ahir va ploure a bots i barrals, ho recordeu? Ahir va ser un dia de primavera, típica i tòpica, amb pluges de mitja tarda. Avui ha estat un dia d’estiu, amb sol des del matí i fins a l’últim minut del dia: quan arribeu a casa, més d’un us haureu de posar quilos de crema aftersun per calmar la pell que descobrireu vermella com una llagosta. És normal, vosaltres veníeu preparats per un dia de primavera: qui havia de preveure que es presentaria l’estiu?

Per tant ell ha vingut, ha fitxat a l’entrada al matí, ha fitxat a la sortida a la tarda i ha donat per conclosa la seva jornada estacional. A partir de demà, us les haureu de veure amb la tardor: pluja, boira i núvols grisos dia i nit. Aquest any, no busqueu l’estiu ni per queixes ni per lloances, ell se’n renta les mans: el temps que faci aquest juliol i agost no serà culpa seva, sinó vostra. Si volíeu que es quedés, haver-lo cuidat millor, l’estiu ho té més que clar i així ho ha fet constar en una carta que ha escrit abans d’anar-se’n a les Bahames: el client sempre té la raó, però a vegades és una raó equivocada… I a les Bahames el tracten millor.»
[Nota: La setmana que ve publicaré el text que vaig escriure inspirada per les paraules de l’Arnau: «esternoclidomastoïdal», «hola» i «mare». Amb aquestes tres paraules, quin text hauríeu escrit vosaltres? D’aquí a 7 dies descobrireu quina història vaig escriure jo ;) Ens llegim!]

20160529-Contacontes_narracio_oral-Festival_EVA_En_veu_alta-Gurb_Osona-Teresa_Saborit

Reserveu la data: 5 de juny, Festival EVA a Gurb!

20160529-Contacontes_narracio_oral-Festival_EVA_En_veu_alta-Gurb_Osona-Teresa_Saborit

 

El 5 de juny Gurb estrenarà festival de contacontes, integrat en el circuit del Festival EVA «En Veu Alta» de narració i tradició oral que enguany celebra la seva dotzena edició.

El programa de Gurb començarà a 2/4 de 12 del migdia amb un espectacle per a públic familiar i acabarà el vespre amb un espectacle destinat al públic adult. Tots els espectacles es faran en espais del recinte de l’Esperança de Gurb (a on hi ha l’Ajuntament i el Teatre Municipal), amb entrada gratuïta i amb un pica-pica en acabar per a tots els assistents.

11:30 – «La República dels contes» amb Jordi Font (Públic familiar)
12:30 – «Fòrum obert: Tu mateix!» (Tots els públics)
17:00 – «Bestioles fastigoses» amb Martha Escudero (Públic familiar)
17:45 – «Inspirats, escrits i transformats (1a part)» amb Teresa Saborit (Tots els públics)
18:00 – «A tres bandes» amb Judit Carrera, Martha Escudero i Jordi Font (Públic adult)
19:45 – «Inspirats, escrits i transformats (2a part)» amb Teresa Saborit (Tots els públics)
20:00 – «Viatge al buit a través dels contes» amb Pep Duran (Públic adult)

Jo participaré en el festival amb dues actuacions. La primera serà al migdia, intervenint al «Fòrum obert: Tu mateix!» a partir de 2/4 d’1 i a on tots els que vulgueu (prèvia inscripció) podreu agafar el micròfon per compartir amb tots nosaltres un conte, un vers, una cançó,… La segona serà a la tarda amb «Inspirats, escrits i transformats», un espectacle d’improvisació d’escriptura de textos que replicarà la dinàmica de les «200 muses» i que hem dividit en dues parts:

1a part – A 3/4 de 6 de la tarda: Recollida de propostes => Tothom qui ho vulgui podrà proposar tres paraules. Entre totes les propostes rebudes, seleccionarem a l’atzar tres conjunts de paraules amb els que escriuré tres petits textos.

2a part – A 3/4 de 8 del vespre: Lectura dels textos escrits => Descobrireu si la vostra proposta ha estat una de les seleccionades i, en cas d’haver resultat afortunats, podreu sentir la història nascuda gràcies a la inspiració de les vostres paraules ;)

Us ve de gust que us delectin amb un munt d’històries? Voleu gaudir amb les paraules? Busqueu un pla únic per passar el diumenge?

Us espero el 5 de juny al Festival EVA de Gurb: ens divertirem!