Avís legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa que aquest lloc web i els dominis www.teresasaborit.cat i www.lallibretavermella.cat són propietat de Teresa Saborit, amb correu electrònic teresa.saborit(arrova)lallibretavermella.cat.

1. Condicions d’Ús

L’accés a la web és lliure sempre que accepteu les condicions d’ús que se us mostraran en entrar, segons la legislació vigent. Si us subscriu a qualsevol servei de la web ho fareu acceptant les condicions d’ús i la Política de privacitat i cookies que se us mostraran.

2. Normes generals d’ús

Els usuaris us obligueu a utilitzar aquesta web de forma diligent, correcta i respectuosa, especialment quan publiqueu opinions i/o comentaris.

Així mateix, a títol merament enunciatiu, us obligueu a no realitzar comentaris o accions:

  • Difamatoris, inexactes, falsos, abusius, injuriosos, obscens, irreverents, ofensius, insultants, tàcitament o expressament sexuals, amenaçadors, assetjadors, racistes, sexistes, discriminatoris per qualsevol motiu, que atemptin contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent, i/o il·legals o infractors de drets de tercers (per exemple, drets de propietat industrial i intel·lectual; drets de privacitat o publicitat) .
  • Transmissors de correu brossa, «SPAM», missatges amb fins comercials, «cartes en cadena» o mailings massius no sol·licitats, falsos, enganyosos o promoguin activitats il·legals o conducta grollera, amenaçant, obscena, difamatòria o injuriosa.
  • Que subministrin informació pràctica sobre activitats il·legals.
  • Que comportin qualsevol activitat comercial, publicitat o vendes, fins i tot encara que no hi hagi contraprestació monetària.
  • Que continguin dades de caràcter personal sobre terceres persones que requereixin el consentiment del propietari o titular dels drets.

Els usuaris respondreu davant de la web o davant de qualsevol tercer, de qualssevol danys i perjudicis que poguéssiu causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

3. Propietat intel·lectual

Aquest lloc web ha estat elaborat mitjançant el software WordPress. El butlletí de novetats (newsletter) es gestiona i distribueix mitjançant MailChimp.com.

Els continguts d’aquest web, incloent, entre d’altres, imatges, logotips, gràfics, animacions, textos o aplicacions informàtiques, qualsevol que sigui el seu format, llenguatge de programació i forma de representació, així com els noms dels dominis www.teresasaborit.cat i www.lallibretavermella.cat, són propietat del titular, o bé aquest ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual i, en el seu cas, industrial, així com la normativa reguladora dels noms de domini.

Els textos publicats a la web estan registrats a nom de Teresa Saborit, tots els drets reservats. No es permet la utilització o reproducció, total o parcial, dels seus continguts sense el consentiment exprés de la seva autora, excepte en els casos permesos en els articles 31 a 34 de la Llei de Propietat Intel·lectual (Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril). Queda prohibit l’ús de marcs (frames) o qualsevol altre mecanisme destinat a ocultar l’origen o font dels continguts, qualsevol ús, transformació o explotació dels mateixos amb finalitats comercials, promocionals o contràries a la llei, moral o ordre públic, que pogués lesionar els interessos o perjudicar la imatge del titular o de tercers legítims, que constitueixin competència deslleial o, en general, en contra del disposat en aquest document.

Les imatges que il·lustren els posts són propietat dels seus autors, als quals s’esmenta en cada cas i s’ofereix un enllaç per poder accedir al seu treball original. En els casos que aquestes imatges hagin estat compartides sota llicència Creative Commons, des del mateix enllaç es pot accedir al clausulat de la llicència en qüestió per revisar-ne els termes d’ús. Si no hi ha una referència explícita, les imatges són propietat del titular de la web.

4. Protecció de dades

En navegar per aquesta web, de forma automàtica, els usuaris faciliteu al servidor de la web informació relativa a la vostra direcció IP (identificador únic per la transmissió de paquets entres ordinadors connectats a internet), data i hora d’accés, l’enllaç que us ha reenviat a aquesta web, el vostre sistema operatiu i el navegador utilitzat. El titular no pot obtenir per si sol, ni té intenció de fer-ho a menys que se li causi algun perjudici, cap informació relativa al titular de la connexió a internet a la qual correspon. Aquestes dades seran guardades i utilitzades únicament pel control i la realització d’estadístiques d’accés i visites a la web i en cap cas seran comunicades o cedides a tercers.

El titular garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal que faciliteu els usuaris de la web, de conformitat amb les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de les dades de les persones físiques (RGPD).

El propietari del web incorporarà les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris que participin en els projectes del web en un fitxer de la seva titularitat, degudament inscrit en el Registre General a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb l’única finalitat de gestionar la participació dels usuaris en els diversos projectes (el fitxer rep el nom de «lallibreta_projectes»). Addicionalment, per tal de subscriure’s al butlletí, caldrà que els usuaris utilitzin el formulari habilitat a l’efecte i autoritzin explícitament al seu enviament. En aquest cas, les seves dades seran incorporades al fitxer «lallibreta_butlleti», el qual també es troba inscrit al RGAEPD a nom del titular del web, amb l’única finalitat de procedir a l’enviament de l’esmentat butlletí. Fora dels casos legalment establerts, les vostres dades no seran comunicades ni cedides a tercers sense el vostre consentiment exprés.

En cas de realitzar alguna transacció de béns i/o serveis amb el titular de la web, les vostres dades seran incorporades al fitxer «lallibreta_clients_proveidors», inscrit al RGAEPD, amb la finalitat de garantir un correcte processament de les transaccions i compres realitzades, el seu enviament i la corresponent facturació. En aquest cas, els usuaris presteu el vostre consentiment exprés i inequívoc al tractament de les dades recollides amb aquesta finalitat, consentiu que les seves dades puguin ser cedides a l’Administració per complir amb els requeriments legals i tributaris, per compte propi del titular o vinculant la tramitació a través d’una gestoria contractada a l’efecte, i accepteu que les dades d’entrega dels productes siguin comunicades a les empreses de missatgeria amb les quals treballa el titular a fi de poder-vos remetre els productes adquirits.

Els usuaris declareu que les dades subministrades són veraces i certes, comprometent-vos a notificar qualsevol canvi o modificació que es produeixi en les mateixes. Els usuaris quedeu informats de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal mitjançant l’adreça de correu electrònic teresa.saborit(arrova)lallibretavermella.cat.

Des d’aquest enllaç podeu accedir a la política de privacitat utilitzada en aquesta web.

5. Política de cookies

Aquesta web utilitza les següents cookies:

– Cookies tècniques o funcionals
Algunes cookies garanteixen que determinades parts de la web funcionin correctament i que es mantinguin les vostres preferències d´usuari. Si col·loqueu cookies funcionals, us facilitem la visita a la web. D´aquesta manera, no és necessari introduir repetidament la mateixa informació quan visiteu la nostra web i, per exemple, els elements romanen al carro de la compra fins que hagueu pagat. Podem posar aquestes galetes sense el vostre consentiment.

– Cookies analítiques
Utilitzem cookies analítiques per optimitzar l´experiència dels nostres usuaris a la web. Amb aquestes cookies analítiques obtenim informació sobre l´ús de la web. Demanem el vostre permís per col·locar galetes analítiques.

– Cookies publicitàries
No utilitzem cap cookie publicitària en aquesta web.

– Botons xarxes socials
A la nostra web hem inclòs botons per a Facebook, Twitter, Linkedin, and Other per promocionar pàgines web (per exemple, “m´agrada”, “pin”) o compartir (p. Ex., “Tweet”) a xarxes socials com Facebook, Twitter, Linkedin, and Other. Aquests botons funcionen amb trossos de codi procedents dels propis Facebook, Twitter, Linkedin, and Other. Aquest codi col·loca cookies. Aquests botons de les xarxes socials també poden emmagatzemar i processar certa informació, de manera que es pot mostrar un anunci personalitzat. Llegeix la declaració de privadesa d´aquestes xarxes socials (que pot canviar regularment) per llegir el que fan amb les dades personals que processen amb aquestes cookies. Les dades que es recuperen estan anonimitzades tant com sigui possible. Facebook, Twitter, Linkedin, and Other es troben als Estats Units.

Des d’aquest enllaç podeu accedir a la política de cookies utilitzada en aquesta web.

6. Limitació de responsabilitat

El titular no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d’aquesta web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servei, per errors deguts al servidor que allotja els continguts o d’altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualsevol altre motiu que es derivin de causes que s’escapin del seu control, pel què rebutja qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, pels mateixos.

La inclusió d’enllaços (hipervincles) o continguts de tercers en aquesta web no implica l’acceptació dels esmentats continguts, ni l’associació del titular amb els responsables de les esmentades pàgines web, pel què rebutja tota responsabilitat en relació amb els mateixos, així com els danys que poguessin causar-se per qualsevol motiu en el seu sistema informàtic (equip i aplicacions), documents o fitxers. El titular no es fa responsable dels comentaris enviats pels usuaris de la web. El titular només podrà ser responsable per aquests continguts conforme a l’establert en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el cas que, havent tingut coneixement efectiu de la seva il·licitud, o de què lesiona els béns o interessos d’un tercer, no suprimeixi o inutilitzi l’enllaç als mateixos.

7. Modificacions i actualitzacions

La web es reserva el dret a suspendre temporalment la prestació del servei sense previ avís, sempre que sigui necessari per efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del servei.

El titular es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la web, de configuració, disponibilitat i presentació de la mateixa. La web es reserva el dret de modificar o eliminar els serveis que ofereix a través del web.