Política de privacitat

Aquesta declaració de privacitat es va actualitzar per última vegada el 12 de febrer de 2021.

En aquesta declaració de privacitat expliquem què fem amb les dades personals que obtenim a través de www.teresasaborit.cat i www.lallibretavermella.cat. Recomanem llegir atentament aquesta informació. En el nostre tractament complim amb els requisits de la legislació sobre privacitat. Això vol dir, entre altres coses, que:

 • Enunciem clarament els propòsits pels quals tractem les dades personals. Ho fem mitjançant aquesta declaració de privacitat;
 • volem limitar la nostra recopilació de dades personals només a les dades personals requerides per a propòsits legítims;
 • primer demanem el vostre consentiment explícit per processar les vostres dades personals en els casos que requereixin el vostre consentiment;
 • prenem les mesures de seguretat adequades per protegir les vostres dades personals i també exigir-ho a les parts que processin dades personals en nom nostre;
 • respectem el vostre dret d’accés a les vostres dades personals o modificació o supressió, a petició vostra.

Si teniu alguna pregunta o voleu saber exactament quines dades tenim de vosaltres, contacteu amb nosaltres. Consulteu les dades de contacte a la part inferior d’aquesta declaració de privacitat.

0. Introducció

En navegar per aquesta web, de forma automàtica, els usuaris faciliteu al servidor de la web informació relativa a la vostra direcció IP (identificador únic per la transmissió de paquets entres ordinadors connectats a internet), data i hora d’accés, l’enllaç que us ha reenviat a aquesta web, el vostre sistema operatiu i el navegador utilitzat. El titular de la web no pot obtenir per si sol, ni té intenció de fer-ho a menys que se li causi algun perjudici, cap informació relativa al titular de la connexió a internet a la qual correspon. Aquestes dades seran guardades i utilitzades únicament pel control i la realització d’estadístiques d’accés i visites a la web i en cap cas seran comunicades o cedides a tercers.

El titular garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal que faciliteu els usuaris de la web, de conformitat amb les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de les dades de les persones físiques (RGPD).

El propietari del web incorporarà les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris que participin en els projectes del web en un fitxer de la seva titularitat, degudament inscrit en el Registre General a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb l’única finalitat de gestionar la participació dels usuaris en els diversos projectes (el fitxer rep el nom de «lallibreta_projectes»). Addicionalment, per tal de subscriure’s al butlletí, caldrà que els usuaris utilitzin el formulari habilitat a l’efecte i autoritzin explícitament al seu enviament. En aquest cas, les seves dades seran incorporades al fitxer «lallibreta_butlleti», el qual també es troba inscrit al RGAEPD a nom del titular del web, amb l’única finalitat de procedir a l’enviament de l’esmentat butlletí. Fora dels casos legalment establerts, les vostres dades no seran comunicades ni cedides a tercers sense el vostre consentiment exprés.

En cas de realitzar alguna transacció de béns i/o serveis amb el titular de la web, les vostres dades seran incorporades al fitxer «lallibreta_clients_proveidors», inscrit al RGAEPD, amb la finalitat de garantir un correcte processament de les transaccions i compres realitzades, el seu enviament i la corresponent facturació. En aquest cas, els usuaris presteu el vostre consentiment exprés i inequívoc al tractament de les dades recollides amb aquesta finalitat, consentiu que les seves dades puguin ser cedides a l’Administració per complir amb els requeriments legals i tributaris, per compte propi del titular o vinculant la tramitació a través d’una gestoria contractada a l’efecte, i accepteu que les dades d’entrega dels productes siguin comunicades a les empreses de missatgeria amb les quals treballa el titular a fi de poder-vos remetre els productes adquirits.

Els usuaris declareu que les dades subministrades són veraces i certes, comprometent-vos a notificar qualsevol canvi o modificació que es produeixi en les mateixes. Els usuaris quedeu informats de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal mitjançant l’adreça de correu electrònic teresa.saborit(arrova)lallibretavermella.cat.

1. Dades personals que requereix la web

Per poder prestar els nostres serveis necessitem algunes dades identificatives segons el servei que la web us presti:

Pel llibre de visites / opinions / comentaris en el blog:
– Nom: per identificar l’Usuari.
– email: per conèixer l’email des del qual s’ha fet el comentari.

Per l’enviament de la newsletter:
– Nom: per identificar a l’Usuari
– email: per conèixer l’email a on s’ha d’enviar la newsletter

Per gestionar la participació dels usuaris en els diversos projectes proposats a la web:
– Nom: per identificar a l’Usuari
– email: per enviar comunicacions relacionades amb el projecte en qüestió

Per la botiga online:
Només es sol·licitaran les dades que siguin obligatoris per poder gestionar una comanda.
– Nom i cognoms: per gestionar la comanda.
– NIF / codi fiscal: per gestionar la comanda.
– Direcció: per gestionar la comanda.
– Codi Postal: per gestionar la comanda.
– Localitat: per gestionar la comanda.
– Província: per gestionar la comanda.
– País: per gestionar la comanda.
– Telèfon: per gestionar la comanda.
– email: per gestionar la comanda, enviar còpies de la comanda i altres comunicats relacionats amb la comanda.

Per l’àrea privada d’usuaris:
L’àrea d’usuaris és una zona privada. El responsable de la web us proporcionarà un usuari i contrasenya perquè com pugueu accedir a aquest servei restringit, entenent que accepteu totes les condicions legals.

Pel formulari de contacte:
– Nom: per poder respondre a la consulta.
– Telèfon: per poder respondre a la consulta
– email: per poder respondre a la consulta

Per realitzar pagaments en línia:
En cas d’utilitzar targeta de crèdit o dèbit o un compte de PayPal per a realitzar el pagament online d’algun servei o producte, les dades de caràcter bancari o financer de l’usuari implicat en el pagament sempre són gestionats directament pels proveïdors que s’indiquen a l’apartat «Serveis oferts per tercers». La web mai tindrà accés a les dades bancàries de l’usuari.

Addicionalment, quan visiteu la web determinada informació s’emmagatzema automàticament per motius tècnics, com l’adreça IP assignada pel vostre proveïdor d’accés a Internet.

2. Legitimació

Podem tractar les dades gràcies al vostre consentiment, el qual és un requisit obligatori per poder accedir de forma correcta als serveis de la web.

3. Tipologia de les dades

Les dades que recopila la web no són considerades dades sensibles o protegides.

Segons l’article 9.1 del nou reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (RGPD) es consideren dades sensibles o protegides les dades personals que revelin:
– L’origen ètnic o racial.
– Les opinions polítiques.
– Les conviccions religioses o filosòfiques.
– L’afiliació sindical.
– El tractament de dades genètiques.
– Dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física.
– Dades relatives a la salut.
– Dades relatives a la vida sexual o les orientació sexuals d’una persona física.

Només treballem amb les dades mínimes identificatives per dur a terme la nostra tasca: nom, cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic, NIF / codi fiscal.

4. Temps de conservació de les dades

Les dades del client: nom, telèfon, adreça postal, correu electrònic, etc. romandran en el nostre sistema el que legalment i tècnicament es requereixi per a l’operativa normal de la web, llevat que l’usuari exerceixi el seu dret a la seva eliminació o actualització.

5. Serveis oferts per tercers

Només compartim les vostres dades amb els proveïdors que són necessaris per prestar els serveis necessaris per l’adequat funcionament de la web. Utilitzem els següents proveïdors de serveis sota les seves corresponents condicions de privacitat:

6. Cookies

La nostra web utilitza cookies. Per obtenir més informació sobre les cookies, consulteu la nostra política de cookies.

7. Estadístiques

Hem establert un acord de tractament de dades amb Google.

8. Seguretat

Ens comprometem amb la seguretat de les vostres dades personals. Prenem les mesures de seguretat adequades per limitar l’abús i l’accés no autoritzat a les dades personals. D’aquesta manera, només les persones necessàries tenen accés a les vostres dades, l’accés a les dades està protegit i les nostres mesures de seguretat es revisen periòdicament.

9. Llocs web de tercers

Aquesta declaració de privacitat no s’aplica als llocs web de tercers connectats mitjançant enllaços a la nostra web. No podem garantir que aquests tercers gestionin les vostres dades personals de manera fiable o segura. Us recomanem que llegiu les declaracions de privacitat d’aquests llocs web abans de fer ús d’aquests llocs web.

A la web oferim enllaços i serveis relacionats amb diferents xarxes socials. Si sou membres d’una xarxa social i feu clic sobre el corresponent enllaç, el proveïdor de la xarxa social podrà enllaçar les vostres dades de perfil amb la informació de la vostra visita a la web. Per tant, heu d’estar informat sobre les funcions i polítiques sobre el tractament de les vostres dades personals de la respectiva xarxa social, tant si accediu a una de les nostres pàgines web amb algun dels vostres perfils en xarxes socials com si compartiu informació a través d’elles.

Podeu accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de les diferents xarxes socials, així com configurar el vostre perfil per garantir la vostra privacitat.

10. Esmenes a aquesta declaració de privacitat

Ens reservem el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

11. Accés i modificació de les dades

Si teniu alguna pregunta o voleu saber quines dades personals teniu sobre vosaltres, contacteu amb nosaltres. Teniu els drets següents:

 • Teniu dret a saber per què es necessiten les vostres dades personals, què els succeirà i quant temps es conservaran.
 • Dret d’accés: teniu dret a accedir a les vostres dades personals que tenim emmagatzemades.
 • Dret de rectificació: teniu dret a completar, corregir, suprimir o bloquejar les vostres dades personals sempre que ho desitgeu.
 • Si ens doneu el vostre consentiment per processar les vostres dades, teniu el dret a revocar aquest consentiment i a suprimir les vostres dades personals.
 • Dret a transferir les vostres dades: teniu el dret de sol·licitar totes les vostres dades personals del repositori i transferir-les en la seva totalitat a un altre repositori.
 • Dret d’oposició: podeu oposar-vos al processament de les vostres dades. Complirem amb la vostra petició, tret que hi hagi motius que justifiquin el processament.

Per exercir aquests drets, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Consulteu les dades de contacte a la part inferior d’aquesta declaració de privacitat. Assegureu-vos que indiqueu sempre qui sou, de manera que puguem estar segurs de no modificar ni suprimir cap dada de la persona equivocada.

12. Presentar una reclamació

Si teniu una queixa sobre com gestionem les vostres dades, ens agradaria que ens ho diguéssiu. Consulteu les dades de contacte a la part inferior d’aquesta declaració de privacitat. També teniu dret a presentar una reclamació a l’autoritat de supervisió (l’Agència de Protecció de Dades).

13. Acceptació, consentiment i revocabilitat

Declareu haver estat informats de les presents condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de la web en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

En qualsevol moment podeu revocar les vostres dades, però sense afectar accions ja realitzades en el passat, és a dir, sense caràcter retroactiu.

14. Dades de contacte

Per a preguntes i/o comentaris sobre la nostra política de privacitat i aquesta declaració, poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant la següent informació de contacte:

Teresa Saborit
La Llibreta Vermella
08503 Gurb
Spain
Web: www.lallibretavermella.cat
Email: teresa.saborit@lallibretavermella.cat